Tarieven

Kennismaking

In een kennismakingsgesprek kunnen we uw hulpvragen en -wensen bespreken
Dit gesprek is kostenloos.

Uurtarief

Het uurtarief varieert en hangt af van de aard van de hulpvraag. 

Tekstgrootte