Links

CIZ (www.ciz.nl)
Informatie over de voorwaarden voor indicatiestelling zorg

Per Saldo (www.pgb.nl)
Informatie van en over de belangenvereniging van persoonsgebonden budgethouders

VNG (www.vng.nl)
Informatie over de overgang de functie extramurale begeleiding van de AWBZ naar de WMO periode 2012-2014

Informatie over de WMO:
www.invoeringwmo.nl/begeleiding
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_maatschappelijke_ondersteuning

Zorgnetwerk Gooi en Vechtstreek (www.zorgnetwerkgooienvechtstreek.nl)
Informatie over samenwerkingsverband van professionals in zorg en welzijn. Hiervan maakt  Emergozorg deel uit

Zorgnetwerk Noord-Holland (www.zorgnetwerknh-nl)
Informatie over samenwerkingsverband van professionals in zorg en welzijn in de gehele provincie Noord-Holland. Emergozorg werkt hiermee samen

Tekstgrootte