Disclaimer

Alle rechten met betrekking tot deze site en de op deze site geplaatste informatie zijn aan Emergozorg voorbehouden. Emergozorg streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen a.g.v. menselijke vergissingen en/of technische storingen. Emergozorg accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijk geleden schade (materieel en/of immaterieel) a.g.v. onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site. Emergozorg gaat uiterst zorgvuldig om met alle via deze site toegestuurde klant- en persoonsgegevens: deze worden uitsluitend gebruikt voor het correct afhandelen van opdrachten. Andersoortig gebruik van bedrijfsgegevens en/of -logo's (bijv. voor promotiedoeleinden) vindt uitsluitend plaats indien de klant daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast moet in ogenschouw worden genomen dat de informatie op deze site een algemeen karakter heeft en er derhalve geen individuele rechten aan ontleend kunnen worden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Emergozorg worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

Tekstgrootte