De steun die u wenst

Kampt u met psychische problemen, verslavingsproblemen of een combinatie daarvan? Dan  kan zelfstandig leven soms erg moeilijk en tijdelijk zelfs onmogelijk zijn.

Emergozorg biedt u de steun die nodig is om zo zelfstandig mogelijk uw dagelijks leven te leiden, op een manier die voor u de moeite waard is en rekening houdt met uw wensen, mogelijkheden en beperkingen. 
Emergozorg helpt u om deel te nemen aan de maatschappij en opnamen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Hoe ziet die steun eruit?

Op maat

- Uw hulpvraag is het uitgangspunt. De begeleiding begint met luisteren. Soms is het lastig om die vraag/vragen helder te krijgen en te omschrijven. Daarbij kunnen we u uiteraard helpen. 

- We stellen samen vast wat u wilt bereiken met de begeleiding. Daarvoor maken we samen een plan, zoeken we oplossingen en antwoorden. 

- De begeleiding van Emergozorg helpt u zicht te hebben op uw sterke en minder sterke kanten, die zo goed en plezierig mogelijk te gebruiken in het dagelijks leven, al dan niet met ondersteuning daarbij.

- De begeleiding vindt zo veel mogelijk plaats op tijdstippen die voor u passend en nodig zijn.

Samenwerking

Emergozorg zorgt voor goede samenwerking  met andere zorg- en hulpverlenende instanties en personen die bij u betrokken zijn om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Uiteraard gebeurt dit in overleg met u.

Vast aanspreekpunt

Emergozorg biedt u de garantie dat u gedurende het hele begeleidingsproces één vast aanspreekpunt heeft. Er is geen kastje en geen muur.

Manier van werken

Door de combinatie van opleiding, werk- en levenservaring en persoonlijkheid vindt u bij Emergozorg een betrokken, enthousiaste, integere en creatieve hulpverlening met een persoonlijke, respectvolle en duidelijke benadering.

Indicatie-aanvraag

Indien gewenst kan ik u, als u daarvoor in aanmerking komt, helpen met de aanvraag van een CIZ-indicatie en een PGB.

Zorgovereenkomst

Als u besluit van de diensten van Emergozorg gebruik te gaan maken, leggen we onze afspraken vast in een zorgovereenkomst, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Kennismaken 

Als u interesse heeft voor mijn begeleiding maak ik een afspraak met u voor een vrijblijvend en kennismakingsgesprek.

Aanbodmogelijkheden

Omdat wensen en behoeften per persoon verschillend is, is het aanbod heel gevarieerd.

Voorbeelden

 • Het vinden van tijdsbesteding, zoals het gaan volgen van een cursus of het doen van vrijwilligerswerk
 • Het leren kennen van nieuwe mensen en daarmee plezierige contacten opbouwen en leuke dingen gaan doen
 • Het afhandelen van post en administratie
 • Het brengen van orde en regelmaat in uw dagelijks leven
 • Het beheren van uw geldzaken, zodat u zo goed mogelijk uitkomt met uw inkomen
 • Het gebruik maken van het openbaar vervoer
 • Leren en studeren: vaardigheden trainen zoals concentreren, onthouden, samenvatten, tijdsplanning 
 • Het bezoeken (met vervoer) van bijvoorbeeld huisarts of specialist 
 • Het regelen van zaken met bijvoorbeeld de gemeente, de woningcorporatie,
  de belastingdienst e.d. 
 • Uitstapjes naar familie, vrienden, een evenement, een museum

 En verder

 • Spin in web
  Zijn er meer hulpverleners om u heen? Emergozorg helpt u deze zorg goed op elkaar af te stemmen, zodat alle zorg u ten goede komt
 • Hulp aan de mensen die om u heen staan
  Emergozorg helpt uw familie, vrienden en anderen bij het omgaan met de (gevolgen van) uw ziekte of beperking
 • Inschakelen verdere hulpverlening
  Emergozorg zoekt in samenspraak met u aanvullende hulpverlening wanneer dat nodig is

Tenslotte

Twijfelt u eraan of u met uw vraag bij Emergozorg aan het juiste adres bent? Neem dan contact met ons op.


Tekstgrootte