Emergozorg

Emergozorg is een zorgbureau voor persoonlijke begeleiding bij u thuis.
Wij zijn er voor PGB-houders en particulieren, van jongeren tot ouderen.
Emergozorg is gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan iedereen die kampt met psychische en psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen en dementie.
Emergozorg werkt in het Gooi, Eemland en Vechtstreek en de provincie Utrecht.

Pluspunten

Bij Emergozorg heeft u een vaste begeleider, waardoor u kunt rekenen op een persoonlijke benadering en u de mogelijkheid heeft om een vertrouwde relatie op te bouwen.

Uw hulpvraag is ons uitgangspunt. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de tijdstippen waarop dit voor u het meest passend en nodig is.
Uw begeleider helpt u om de beste antwoorden op uw hulpvraag te zoeken en te vinden.
De vaste begeleider kan ook het aanspreekpunt voor anderen om u heen zijn, bijvoorbeeld voor familie, hulpverleners, instanties. 
Tevens wordt aanvullende zorg en hulp geregeld als dat nodig is. Daarbij kunt u erop rekenen dat er voor goede en duidelijke afstemming wordt gezorgd.

Bij Emergozorg is geen wachtlijst. Wij gaan direct met uw hulpvraag aan de slag.

Ons aanbod

Emergozorg biedt u onder andere begeleiding bij

- het verkrijgen en behouden van zinvolle dagbesteding
- het krijgen van orde en regelmaat in uw dagelijks leven
- het op orde brengen en houden van uw administratie en financiën
- leren en studeren(studie-coaching) 
- contacten opbouwen en onderhouden met instanties, met familie, vrienden enz.
- boodschappen doen, maaltijdplanning 

Daarnaast bieden we aan om samen met u
- een wandeling te maken
- boodschappen te doen, de krant te lezen, (geheugen-)spelletjes te doen 
- ….en “gewoon” een luisterend oor te zijn

Verder hoort tot ons aanbod:
-het opzetten van een zorgteam 
-het geven van zorgadvies, het bemiddelen naar andere zorg- en welzijnsinstanties en het coördineren van de zorg

Betekenis

De naam “Emergozorg” is afkomstig van de latijnse spreuk “luctor et emergo”. Dit betekent: “ik worstel en kom boven”. 

De spreuk staat in het wapen van de provincie Zeeland.

Tekstgrootte